27 juni - Boekmanlezing - De Cultuur van de publieke ruimte

Op dinsdag 27 juni wordt in Pakhuis de Zwijger de Boekmanlezing 2017 gehouden met als thema ‘De cultuur van de publieke ruimte’. De lezing, een co-referaat door rijksbouwmeester Floris van Alkemade en aansluitend een paneldiscussie worden georganiseerd door Boekmanstichting, BPD Cultuurfonds, VNG, Pakhuis de Zwijger. De Boekmanlezing is een vervolg op de uitgave van het tijdschrift Boekman #111 over de cultuur van de publieke ruimte (verschijnt 10 juni a.s.). BPD Cultuurfonds heeft samen met de Boekmanstichting gewerkt aan Tijdschrift Boekman #111.

Publieke ruimte

De publieke ruimte is veelbesproken, onder andere vanwege de toename van commercie, technologie en individualisering. Tegelijkertijd functioneren private plekken steeds meer als publiek domein, bijvoorbeeld voor concerten tussen de schuifdeuren. De scheidslijnen tussen publiek en privaat zijn niet scherp te trekken. Wie is er dan verantwoordelijk? De overheid, marktpartijen, burgers? Tegelijkertijd verandert de rol en aard van kunst in de publieke ruimte. Het gaat beeldend kunstenaars, scenografen, podiumkunstenaars niet alleen om de ruimte, maar ook om het publiek dat zich in die ruimte bevindt en met wie ze zich verbinden. Nadruk op dat relationele aspect zorgt voor een andere invulling van kunst die niet altijd als kunst herkenbaar is.

Observatorium, Zandwacht, 2015

Zandwacht ligt in de duinen bij het recreatiestrand van Maasvlakte 2, Rotterdam

Lezing

René Boomkens, cultuurfilosoof en hoogleraar Cultuurgeschiedenis en –beschouwing aan de Universiteit van Amsterdam, verdedigt in de Boekmanlezing 2017 de stelling dat de publieke sfeer, zowel in ruimtelijke als communicatieve zin, zozeer onder druk staat dat haar voortbestaan gevaar loopt. Het werk van kunstenaars die de publieke ruimte verdedigen, herdefiniëren, en zo nodig veranderen, is essentieel.

Co-referaat

In zijn co-referaat betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade dat het opdrachtgeverschap een bewustzijn vraagt van projectontwikkelaars, bouwers, ontwerpers, kunstenaars, gemeenten, bewoners en andere gebruikers van het belang van de esthetische kwaliteit van de publiek ruimte. Samen denken en werken is van cruciaal belang voor vernieuwing. De rollen van de verschillende partijen veranderen daardoor.

Paneldiscussie

Aansluitend zullen panelleden met elkaar en met de zaal in discussie gaan over de verschuivingen in de kunst en publieke ruimte. De panelleden zijn Floris Alkemade, René Boomkens, Mirjam van ’t Veld (burgemeester van Amstelveen en voorzitter van het BPD Cultuurfonds) en Francien van Westrenen (programmamaker architectuur bij Stroom Den Haag, centrum voor kunst en architectuur). De moderator van de Boekmanlezing is Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger.

Datum, tijd, locatie

Datum: 27 juni 2017
Tijd: 19.30 -21.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Aanmelden

Toegang gratis ; Aanmelden noodzakelijk