Hoe werkt het

Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk een financiële bijdrage aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland. Het gaat daarbij om projecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte. Aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld door het bestuur van BPD Cultuurfonds.

Reglement

Voor alle aanvragen bij BPD Cultuurfonds geldt dat u eerst het Reglement Subsidiebijdrage BPD Cultuurfonds moet raadplegen om te zien of uw project in aanmerking komt. Daarnaast staan in het reglement richtlijnen met betrekking tot de aanvraag, de procedure en beoordeling, de (hoogte) van de financiële bijdrage en andere afspraken. 

Komt u in aanmerking?

Lees het reglement

Stappenplan

Gaat u een aanvraag doen, dan doorloopt u een aantal stappen. Hieronder lichten we ze kort toe. 

Direct een aanvraag doen?

Ga naar het aanvraagformulier

Wat doen wij?

Zijn alle aanvragen binnen, dan toetsen we ze aan de hand van de richtlijnen die in het reglement zijn gesteld. Als uw aanvraag niet aan de richtlijnen voldoet, wordt u hierover zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontvangst van uw aanvraag, op de hoogte gesteld.
Indien uw aanvraag aan de richtlijnen voldoet nemen wij die in behandeling en leggen hem voor aan de adviescommissie. Die geeft advies op basis waarvan het bestuur over uw aanvraag besluit. De beoordeling van het project door het bestuur van BPD Cultuurfonds is bindend. In het reglement staat meer informatie over de procedure en beoordeling.

Andere fondsen

Voldoet uw aanvraag niet aan de richtlijnen van het BPD Cultuurfonds? Of zoekt u naast onze ondersteuning extra financiering van uw project? Kijk dan eens op Vereniging van Fondsen in Nederland.