Veelgestelde vragen

Een aanvraag indienen bij het BPD Cultuurfonds? Om u op weg te helpen, hebben wij een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet. 

Wie kunnen een aanvraag indienen bij BPD Cultuurfonds?

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in?

U dient uw aanvraag in door het aanvraagformulier in te vullen en inclusief bijlagen te retourneren aan cultuurfonds@bpd.nl. Hoe het proces precies in zijn werk gaat, leest u in het stappenplan

Hoe werkt het?

Bekijk het stappenplan

Welke projecten komen in aanmerking voor een aanvraag bij BPD Cultuurfonds?

Het fonds richt zich op kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte.

Wat is de hoogte van een subsidie van BPD Cultuurfonds?

De toegekende subsidiebijdragen zijn niet openbaar. Voor een toekenning kijken we naar de omvang en grootte van ieder project. Er worden zowel klein- als grootschalige projecten ondersteund.

Wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Drie keer per jaar kunt u een subsidieaanvraag indienen. Bekijk de inzendtermijnen

Aanvraag indienen?

Bekijk de inzendtermijnen

Wie beoordeelt de subsidieaanvraag?

De subsidieaanvragen worden door het bestuur van BPD Cultuurfonds beoordeeld. Het bestuur is onafhankelijk en bestaat - in meerderheid - uit burgemeesters. Het oordeel van het bestuur is bindend.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op een aantal criteria. Ten eerste dient het kunst- en cultuur project raakvlakken te hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte. Daarnaast worden projecten beoordeeld op onder meer volledigheid, uniekheid en kwaliteit van het project, de regionale of nationale betekenis en de financiële haalbaarheid.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag over mijn subsidieaanvraag krijg?

Na ontvangst beoordelen en onderzoeken we het aanvraagformulier en de bijlagen. Binnen 30 dagen laten we weten of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Wanneer uw aanvraag wordt meegenomen in de beoordeling, wordt hij door het bestuur gehonoreerd of afgewezen. Over de uitslag informeren we u schriftelijk. Dit doen we binnen 14 dagen na de beoordeling. 

Wat als mijn aanvraag is afgewezen?

U kunt in een nieuwe subsidieronde altijd een nieuwe aanvraag voor een nieuw project indienen. Voor hetzelfde project kunt u geen nieuwe aanvraag indienen.