Frank Havermans’ installaties SCHUNCK*

In de zomer van 2017 presenteerde Frank Havermans (Breda 1967) op uitnodiging van SCHUNCK* twee installaties aan en in het Glaspaleis. BPD Cultuurfonds ondersteunde de installaties van Havermans.

Installatie op de zuidgevel

De grote witte muur aan de zuidgevel van het SCHUNCK* Glaspaleis bood plek aan een prominente installatie van Havermans die inspeelt op het industriële verleden van Heerlen en een tijdelijke symbiose aangaat met de modernistische architectuur van het Glaspaleis en de openbare ruimte van de stad. Met een sterk gevoel voor beleving en stedelijke dynamiek combineert Havermans architectuur met bouwkunst op maat. Zijn interventies in de publieke ruimte creëren een bijzondere ruimtelijke en esthetische ervaring die een spannende dialoog met de omgeving aangaat. Havermans’ veelal futuristische en bevreemdende constructies herijken letterlijk het straatbeeld. Het is voor het eerst dat zo grootschalig in de architectuur van het Glaspaleis wordt ingegrepen.

Installatie op de zuidgevel, SCHUNCK*
Installatie in de vitrine

Installatie in de vitrine

Naast het kunstwerk aan de zuidgevel presenteerde Havermans een tweede en nieuwe installatie in de vitrine van het Glaspaleis. Deze installatie bouwde Havermans speciaal voor de 30-meter lange vitrine. Met deze installatie vraagt Havermans aandacht voor het ontwerpproces van zijn installaties. Iedere installatie ontwerpt hij aan de hand van een serie schaalmodellen waarvan de laatste, het conclusiemodel, ook fungeert als een 3D bouwtekening.  In de vitrine wil hij met zijn schaalmodellen en sculpturen die onderdeel zijn van het ontwerpproces samenvoegen tot een autonome installatie als een landschap waarin de perceptie van autonome en een gerealiseerde werkelijkheid op een prikkelende manier door elkaar heen lopen. Het resultaat biedt een vogelvluchtperspectief op Havermans zijn denk- en werkwijze in de vorm van een soort zwevende maquette als gedroomde stad. Havermans slaat een verdiepende slag vanuit de installatie aan de zuidwand, hij verbeeldt hiermee een mogelijke toekomst voor Parkstad.

Meer informatie

frankhavermans.nl