Waterwerken in Nederland

In de publicatie 'Waterwerken in Nederland. Traditie en innovatie' wordt in woord en beeld de diversiteit en de ruimtelijke, culturele en cultuurhistorische betekenis van ingenieurswerken gepresenteerd.

Fotografie Luuk Kramer

Fotograaf Luuk Kramer heeft verschillende typen waterwerken in Nederland, zoals sluizen, stuwen en gemalen, op een systematische manier gefotografeerd en gedocumenteerd, zoals de Stormvloedkering in Zeeland, de Balgstuw in Flevoland, de nieuwe sluizen in de Maas. Deze zogenaamde natte kunstwerken zijn een beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte en van de Nederlandse cultuur.

Lely Gemaal
Kinderdijk
Sluis Eefde

Publicatie

In de publicatie worden zo’n 50 van de belangrijkste waterwerken gepresenteerd. Daarnaast zijn drie essays opgenomen die de technische, bestuurlijke en culturele betekenis van de waterwerken in de context van het Nederlandse watersysteem uitgebreid bespreken. De auteurs van de publicatie zijn Inge Bobbink, Bernard Hulsman, Eric Luiten, Lodewijk van Nieuwenhuize, Theo van Oeffelt. De publicatie is vanaf oktober 2017 verkrijgbaar bij Nai010 uitgevers.