Sluitingsdata

Drie keer per jaar kunt u een aanvraag voor sponsoring doen bij het BPD Cultuurfonds.

Sluitingsdata indienen aanvraag

Voor de komende periode gelden onderstaande sluitingsdata.

De digitale aanvraag dient vóór de uiterste sluitingsdatum volledig ingevuld en verstuurd te worden, tezamen met alle gevraagde bijlagen en /of documentatie. Een uitgebreide toelichting op de te versturen documentatie is te vinden in artikel 4 uit het Reglement Sponsorbijdrage.

Let op: start- en einddatum van het project

Aanvraag indienen

Dien een aanvraag in