Allemaal Haarlemmers - Haarlem

Op 4 september opende Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, de nieuwe vaste opstelling 'Allemaal Haarlemmers' in Museum Haarlem. 1.000 jaar geschiedenis van de stad staat centraal met speciale aandacht voor haar inwoners.
  • Publicatiedatum: 4 september 2020

Nieuwe vaste opstelling

In de nieuwe vaste opstelling over de geschiedenis van de stad Haarlem wordt het verhaal verteld van bekende en onbekende stadsbewoners.

Ontmoet Kenau Hasselaer, Garbrant Joesten, Sara Boeda, Pim Mulier en andere Haarlemmers. De één is hier geboren, de ander heeft hier een nieuw thuis gevonden. Haarlem trok eeuwenlang veel migranten aan. Deze mengeling van culturen heeft de stad veel welvaart gebracht. Migratie is de rode draad door de vaste opstelling.

Vragen die steeds aan de orde komen zijn: wie heeft de stad gevormd en hoe? En wat leert deze geschiedenis ons over onze eigen tijd? Niet alleen de bewoners kwamen van ver, zij namen ook producten, of kennis over productieprocessen mee. Denk hierbij aan de textiel- en bloembollenindustrie. Daartegenover staat de export van Haarlemse producten: bier, damast, schepen, Haarlemmerolie, waardepapieren en Droste flikken.

Voor de nieuwe vaste opstelling maakt het Museum Haarlem onder meer gebruik van de stadscollectie van het Frans Hals Museum, dat tot voor kort in het depot lag opgeslagen. Hiermee wordt meer zichtbaarheid gegeven aan de stadscollectie.

Website Museum Haarlem
AH Website 700