ARTIS Groote Museum - Amsterdam

ARTIS opent op 12 mei een nieuw museum. Na 75 jaar gesloten te zijn geweest voor publiek, gaat het Groote Museum aan het Artisplein na een duurzame restauratie en vernieuwing opnieuw open met een compleet nieuw concept. In het Groote Museum ervaren bezoekers de verbondenheid tussen alles wat leeft: mens, dier, plant en microbe. De heropening is een belangrijke stap binnen het toekomstplan van ARTIS om bezoekers met andere ogen naar onze wereld te laten kijken. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van dit project.
  • Publicatiedatum: 10 mei 2022
Amsterdam ARTIS Groote Museum 01 Artisplein © ARTIS, Maarten Van Der Wal
Groote Museum

Wie in het midden van de negentiende eeuw de Plantage Middenlaan opliep, trad het nieuwe Amsterdam binnen. Tussen het groen en de veelal houten bebouwing van de Plantage verrees tussen 1851 en 1854 (en geopend in 1855) een gebouw dat tot de modernste van het Koninkrijk werd gerekend.

Het rijksmonument ARTIS-Groote Museum is het oudste museumgebouw van Amsterdam en ontworpen door J. van Maurik, destijds stadsarchitect van Amsterdam.

Het museum had een belangrijke sociale, culturele en educatieve functie, het ontbrak Amsterdam destijds namelijk nog aan podia als de Stadsschouwburg en het Concertgebouw. 

Het Groote Museum het eerste gebouw met een tentoonstellingsfunctie in ons land. De museumzalen waren een voorbeeld voor natuurhistorische musea in heel Europa.

Amsterdam ARTIS Groote Museum 06 Westzaal © ARTIS, Maarten Van Der Wal
Restauratie en vernieuwing

Met de restauratie en vernieuwing van het ARTIS-Groote Museum wordt deze functie weer in ere hersteld.

BPD Cultuurfonds heeft specifiek een bijdrage geleverd aan de restauratie van de museumzalen op de eerste verdieping van het museum. De zalen zijn zoveel mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke staat en daarnaast toegerust op hun nieuwe museale rol.

In de ontwikkeling en programmering van het Groote Museum werkt ARTIS actief samen met het Wereld Natuur Fonds. ARTIS en het WNF willen op deze plek beide aandacht besteden aan de betekenis van natuur in onze verstedelijkte cultuur.