Binnenstad in beweging - Alkmaar

Op woensdag 10 mei 2023 presenteert Stichting Alkmaarse Historische Publicaties in samenwerking met Uitgeverij Verloren en de gemeente Alkmaar “Binnenstad in Beweging, Alkmaar 1945-2020”. Cultuur- en stadshistoricus én geboren Alkmaarder Martin Deinum vertelt in dit boek het verhaal van de Alkmaarse binnenstad in de 75 jaar na 1945. Nog niet eerder is deze naoorlogse geschiedenis van Alkmaar zo uitgebreid beschreven. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van de publicatie.
  • Publicatiedatum: 10 mei 2023
Cover Deinum Def
Transformatie binnenstad Alkmaar

De Alkmaarse binnenstad lag er na de Tweede Wereldoorlog, zoals zoveel andere binnensteden, verwaarloosd en vervallen bij. Het stadsbestuur stelde in de jaren vijftig en zestig grootste plannen op om het centrum te moderniseren. Brede verkeerswegen moesten er komen en dat zou grootschalige sloop van delen van de binnenstad betekenen. Hevig protest vanuit de bevolking zorgde ervoor dat die plannen van tafel gingen. De stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig maakte de binnenstad tot het mooie, sfeervolle historische centrum zoals we dat nu kennen.

Gelet op de groeisprong die Alkmaar binnenstedelijk lijkt te moeten gaan maken met forse nieuwbouwplannen, met name langs de kanaaloevers, is het een goed moment om de balans op te maken: hoe heeft het historische centrum van Alkmaar zich ontwikkeld en hoe kan dat waardevolle, maar ook kwetsbare centrum zich naar de toekomst presenteren? Welke lessen kunnen worden getrokken uit de ontwikkeling en de beleving van het centrum op het gebied van cultuur, recreatie, huisvesting, winkelstand, bevoorrading, verkeer en monumentenbeheer?