De Wereld van de Waterbouwers

Op donderdag 4 juli 2024 is de nieuwe vaste tentoonstelling “De Wereld van de Waterbouwers” geopend in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Tijdens de openingsbijeenkomst spraken Historicus Adriaan Duiveman en Hoogleraar integrale waterbouwkunde Bas Jonkman over respectievelijk de geschiedenis van de Waterbouw en de toekomst. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van de nieuwe vaste opstelling.
  • Publicatiedatum: 3 juli 2024
Waterbouwers
De rol van water

De tentoonstelling laat zien hoe wij door de eeuwen met water zijn omgegaan, hoe water onze samenleving heeft bepaald en wie hier een rol bij hebben gespeeld. Daarnaast kun je als bezoeker aan de slag als waterbouwer van de toekomst.

Van terpenbouwers tot de bedijking door ijverige monniken en van droogmakerijen tot de Deltawerken. Op verschillende kaarten is te zien hoe Nederland hierdoor is veranderd.

Daarnaast is te zien hoe we, om de voeten droog te houden, op steeds grotere schaal zijn gaan samenwerken. Tot aan Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma toe. Maar ook hoe burgers hiertegen in opstand komen.

Waterbouwers2
Waterbouwer van de toekomst

Centraal in de tentoonstelling staat ‘De Canon van de Waterbouwers’. Hier zijn de eigenaardige en vindingrijke verhalen van invloedrijke figuren uit de Nederlandse Waterbouwgeschiedenis te vinden. Zoals het verhaal van Cruquius, die pas ver na zijn dood werd begrepen of Johannis de Rijke, die als Nederlandse waterbouwer voor de Japanse keizer ging werken.

Bij het Delta Dilemma gaat de bezoeker zelf aan de slag als Waterbouwer van de toekomst. Vier kleurrijke maquettes laten zien wat de strategieën zijn om om te gaan met de stijgende zeespiegel.

Bij iedere maquette staat een console waar je (samen) aan de slag gaat met keuzes over onze toekomst. Door middel van grote visualisaties ziet men hoe het landschap hierdoor veranderd. Verder is hier te zien dat er meer dan alleen ingenieurs nodig zijn om de uitdagingen waarvoor we staan te tackelen.