Fluid Future - Utrecht

Water is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Het is een wereldwijd verbindend element dat raakt aan alle grote opgaven van deze tijd. We hebben te maken met waterschaarste of juist overvloed, waterveiligheid, drinkwater- en oppervlaktewater kwaliteit en klimaat- verandering. Grote maatschappelijke en ecologische opgaven die om aandacht vragen. Fluid Future ziet een rol voor de culturele en creatieve sector om juist deze opgaven inzichtelijk en ervaarbaar te maken voor de consument om er zo voor te zorgen dat iets dat soms vanzelfsprekend is, gewaardeerd wordt. BPD Cultuurfonds heeft bijgedragen aan dit project.
  • Publicatiedatum: 24 juni 2022
Fluid Future Utrecht
Cross-over

Fluid Future brengt de watersector en de creatieve industrie thematisch samen. Vanuit een interdisciplinaire benadering worden actuele onderwerpen, initiatieven en organisaties op gebied van water gekoppeld aan verschillende kunstenaars en vormgevers om gezamenlijk een maatschappelijk vraagstuk op te pakken. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin onderzoek en experiment, theorie en praktijk worden verbonden en resultaten worden gebundeld. Fluid Future koppelt de verschillende onderzoeksgebieden en partners om zo het brede verhaal van water te vertellen. Daarnaast is kennisuitwisseling een belangrijk onderdeel van Fluid Future, onder andere via de website www.fluidfuture.nl  waarop elk project een eigen onderzoekspagina heeft maar ook door expertmeetings. Fluid Future is uitgegroeid tot 4 permanente projecten in de buitenruimte en een publieksprogramma van juni tot en met oktober in 2022. Fluid Future is dan co-curator van de Water Biënnale.

Fluid Futre Utrecht 2
Projecten

De projecten van Fluid Future bevinden zich in en nabij de stad Utrecht; dit varieert van een project in de wijk Kanaleneiland tot het Waterwinpark Utrecht en het Zeisterbos. Het uitgangspunt van de projecten was dat er een opgave lag waarbij bewustwording een belangrijk rol speelde. De opgave de aan de orde komen zijn Drinkwater en landschap, Waterveiligheid, Water en erfgoed, Klimaatadaptie en Water en Landschap.