Heropening Museum Martena - Franeker

Op donderdag 16 mei viert Museum Martena de officiële opening van de herinrichting van het museum. De opening wordt verricht door Vera Carasso, directeur van de Nederlandse Museumvereniging en Vincent Bijlo, cabaretier, muzikant en schrijver. Onderdeel van de herinrichting is de restauratie van de bijzondere wandbekleding van de pronkkamer. BPD Cultuurfonds heeft aan de realisatie hiervan een bijdrage geleverd.
  • Publicatiedatum: 16 mei 2024
MM Tuinzijde
Museum Martena

Het museum is gevestigd in de Martenastins, een stins die in 1498 in opdracht van de Friese edelman Hessel van Martena (ca. 1460-1517) is gebouwd. Museum Martena is sinds 2006 gevestigd in het pand als het stadsmuseum van Franeker.

Het museum huisvest diverse collecties waarvan de wortels zich in de Franeker kunst- en cultuurgeschiedenis bevinden. In het museum is een van de drie in Nederland bewaard gebleven xylotheken te zien. Deze is met 158 banden tevens de grootste van de drie.

Museum Martena bezit ook de grootste collectie over en van de wetenschapper Anna Maria van Schurman. Zij was de eerste vrouwelijke universiteitsstudente in Nederland. In haar vroege jeugd woonde zij samen met haar familie in de Martenastins.

1024X576 (1)
Digitale reconstructie van de zaal na de restauratie
Restauratie wandbekleding

Op de bel-etage van het pand bevindt zich een bijzonder vertrek, waarvan de wanden en het plafond begin zeventiende eeuw werden gedecoreerd met monumentale schilderingen op doek. Dit gebeurde in opdracht van de toenmalige bewoners, voor de eigenaren, Suffridus Westerhuis en Titia Bogarda.

Dergelijke rondom beschilderde vertrekken genoten destijds een grote populariteit en werden ‘geschilderde kamers’, of ‘kamers in het rond’ genoemd. Beschilderd behang was destijds heel bijzonder, het was alleen nog maar te zien in koninklijke paleizen. Op het behang is een landschap te zien met heuvels, waterpartijen en kastelen.

"De eigenaar heeft de hele kamer destijds als een concept laten ontwerpen. Naast de mooie schilderijen, is de hele kamer als een soort trompe-l'oeil beschilderd. Alsof je in een heel rijk geornamenteerde kamer terechtkwam met pilasters tegen de muren en doorkijkjes naar het plafond." à restaurateur Johanneke Verhave

“Het is een van de eerste kamers in een burgerlijk huis dat rond 1700 zo mooi versierd is. Daarom is het een topstuk." – directeur Manon Borst

Vanaf 17 mei 2024 is de herinrichting van Museum Martena te zien voor publiek.