Klim naar de hemel - Alkmaar

Klim naar de hemel is het letterlijke hoogtepunt van de viering van het het 500 jarig bestaan in 2018 van de Grote Sint Laurens Kerk in Alkmaar.
  • Publicatiedatum: 1 mei 2018
Klim Naar De Hemel Alkmaar
Verborgen verhalen

De Grote Sint Laurens Kerk (1518) in Alkmaar is de grootste kerk van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en bestaat 500 jaar in 2018. Dat wordt gevierd met allerlei activiteiten. Een letterlijk hoogtepunt is het evenement Klim naar de Hemel: klim naar een balkon op 20 meter hoogte, stap vervolgens dóór een kerkraam via een loopbrug ín de kerk. Nu zie je het eerste verborgen verhaal van dichtbij: de beroemde gewelfschildering Het Laatste Oordeel (1519) van Jacob Cornelisz van Oostsanen. Het Laastste Oordeel is normaal gesproken niet goed zichtbaar vanaf de kerkvloer. De luchtbrug door het schip van de kerk (20 meter lang) biedt ook een uitzicht op het interieur van de kerk. Verlaat de kerk en klim vanaf het balkon nóg eens 20 meter naar boven, wandel via de dakloop naar de kerktoren & ontdek het tweede verborgen verhaal: het bijzondere uitzicht over stad & land!

Klim Naar De Hemel Schets
Thuiskomst van een meesterwerk

De Grote Sint Laurens Kerk huisvest meerdere meesterwerken, zoals schilderingen van Caesar van Everdingen en het bijzondere Van Hagerbeer/Schnitgerorgel. Hoogtepunt in 2018 is de eenmalige terugkeer van een deel van het Laurentius altaarstuk (1538-1543), het grootste drieluik dat in de Noordelijke Nederlanden is gemaakt door Maarten van Heemskerck, één van de belangrijkste renaissancekunstenaars van de Nederlanden. Na de Reformatie verloor dit meesterstuk zijn functie; in 1581 werd het dan ook verkocht. Via een tussenpersoon kwam het in handen van de koning van Zweden, die het in de kathedraal van Linköping plaatste. Daar staat het nog steeds. In het kader van het vijfhonderdjarig bestaan van de kerk keren de zijluiken van het altaarstuk voor één keer terug op de originele plek. In het Stedelijk Museum Alkmaar is een presentatie te zien over de totstandkoming van het altaarstuk, het originele getekende ontwerp voor één van de luiken. Er is een film te zien over het hele proces van terugkeer: voorbereidingen voor transport en verpakking en de installatie op de originele plek in de Grote Sint Laurens Kerk.