Kunstwerk Simon Heijdens - Lightweeds - Den Bosch

Op vrijdag 16 december is het interactieve lichtkunstwerk Lightweeds (Diezeplein) van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Simon Heijdens (Breda, 1978) officieel geopend in de nabije omgeving van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Een primeur, want voor het eerst krijgt het werk van Heijdens in Europa een permanente plek in de openbare ruimte. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van het werk.
  • Publicatiedatum: 16 december 2022
Den Bosch Simon Heijdens2 Lightweedsdiezenplein2022
Simon Heijdens, Lightweeds (Diezeplein), 2022. uit de serie Lightweeds, 2006, computers, meteorologische sensoren, locatie gevoelige software, projectoren. Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
Kunst komt tot leven

Voor het Noordbrabants Museum heeft Heijdens een digitale tuin met planten uit de Bossche omgeving ontworpen, die middels verfijnde techniek reageren op het weer, de seizoenen en op bewegingen van voorbijgangers. Ieder zuchtje wind heeft effect op de digitale planten: zij ritselen net als echte planten in de wind of buigen als iemand passeert. De planten vergaan na verloop van tijd om ruimte te maken voor nieuwe ontkiemende zaadjes. Gedurende dagen, weken en maanden openbaart zich steeds een ander kunstwerk.

Met Lightweeds (Diezeplein) laat Heijdens de natuur terugkeren in de stad. Het kunstwerk is zowel innovatief als esthetisch en een toonbeeld van hoe de openbare verstedelijkte ruimte in de komende jaren bepaald en ontworpen kan worden.

Den Bosch Simon Heijdens Lightweedsdiezenplein2022
Simon Heijdens, Lightweeds (Diezeplein), 2022. uit de serie Lightweeds, 2006, computers, meteorologische sensoren, locatie gevoelige software, projectoren. Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
Nationale en internationale betekenis

Heijdens maakte wereldwijd furore door zijn pionierswerk op het gebied van de digitale lichtprojecties waarin hij gebruikmaakt van licht, techniek en beweging. De werken van Heijdens zijn in meer dan 50 musea, galeries en in publieke ruimtes tentoongesteld, en opgenomen in de vaste collectie van onder andere het MoMA in New York. Daarnaast heeft Heijdens in opdracht van het Koninklijk Huis tijdelijke kunstwerken ontworpen voor staatsbezoeken.

Het museum geeft aan trots te zijn op de samenwerking en op deze primeur, waarmee een werk van nationale en internationale betekenis zichtbaar wordt gemaakt voor een breed publiek.