Op Maarhuizen - Groningen

Op vrijdag 30 juni is in Groningen ‘Op Maarhuizen’, een publieke plek voor cultuur- en natuurbeleving officieel geopend. BPD Cultuurfonds heeft ‘Op Maarhuizen’ ondersteund, waarmee de monumentale boerderij Enne Jans Heerd op de eeuwenoude wierde Maarhuizen wordt behouden en opengesteld voor het publiek. Hiermee wordt er ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de historische en landschappelijke waarden van de wierde, en vervult de boerderij een cultureel en maatschappelijk doel. Op Maarhuizen komen natuur, cultuur en erfgoed samen.
  • Publicatiedatum: 30 juni 2023
Maarhuizen Enne Jans Heerd Foto Stella Dekker
Enne Jans Heerd - Foto: Stella Dekker
Openbare plek voor cultuur- en natuurbeleving

De Enne Jans Heerd is een monumentale boerderij op de eeuwenoude wierde Maarhuizen en een historisch baken in het Groninger Hogeland. Voor veel mensen is Maarhuizen een waardevolle plek die onderdeel is van de identiteit in het gebied.

De boerderij en de wierde zijn beschermd als rijksmonument. Het is één van de oudst bewaard gebleven boerderijen in zijn soort en een uniek overblijfsel van eeuwen agrarische geschiedenis. De boerderij is vernoemd naar Enne Jans Huizing (1737-1812), één van de vele boeren die de heerd door de eeuwen bewoonde en er een succesvol boerenbedrijf wist op te bouwen. De laatste boer op de heerd verliet de boerderij in 2011.

Inmiddels is er een nieuw hoofdstuk begonnen voor de Enne Jans Heerd en de wierde Maarhuizen. Staatsbosbeheer en Stichting Enne Jans Heerd hebben de handen ineen geslagen om deze bijzondere plek ‘Op Maarhuizen’ duurzaam te ontwikkelen en open te stellen voor het publiek. De pijlers van deze nieuwe plek zijn: landschap, erfgoed en natuurbeleving, een podium voor kunst- en cultuur, onderwijs en educatie. De restauratie en herbestemming van de boerderij en het landschapsplan zijn nog volop in ontwikkeling. Door de archeologische waarde van de wierde en het bijzondere cultuurlandschap vraagt de herbestemming een grote zorgvuldigheid.

Met het project wordt het cultureel erfgoed behouden en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te versterkt. Door behoud, versterking en openstelling van de karakteristieke boerderij en het eeuwenoude omringende cultuurlandschap wordt nieuwe energie naar deze eeuwenoude plek gebracht.