Leven onder het luchtruim

Op maandag 17 juni overhandigden fotograaf Theo Baart en journalist en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen het eerste exemplaar van hun boek Leven onder het luchtruim aan Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van de publicatie.
  • Publicatiedatum: 17 juni 2024
Omslag LOHL Highres
Leven onder het luchtruim

Het is bijna vijf jaar geleden dat Theo Baart en Tijs van den Boomen begonnen aan hun verkenning van de omgeving van Schiphol, met als resultaat het boek Leven onder het luchtruim.

Normaal wordt altijd in negatieve zin over dit gebied gepraat: hoe de hinder zo goed en zo kwaad als het gaat te verdelen. Baart en Van den Boomen keken naar de historie en de schoonheid, naar de verwaarlozing en de vitaliteit en zochten vandaaruit naar een nieuw ruimtelijk perspectief.

Het boek werpt een vernieuwende blik op Schiphol en richt zich op de omgeving. Baan voor baan schetsen Baart en Van den Boomen een rijkgeschakeerd beeld van het landschap rond Schiphol.

De auteurs verkennen onder andere de mogelijkheden voor herriebestendige stedenbouw en een internationaal treinstation. Met fietsroutes, reportages, essays en kaarten zet dit boek aan tot nadenken over de luchthaven van de toekomst.