Tentoonstelling Maak Stad Almere

Precies 50 jaar geleden ging het ontwerpen aan deze nieuwe stad in een lege polder van start. Om dat te markeren opent Stichting Polderblik op donderdag 7 juli in Kunstlinie de tentoonstelling Maak Stad Almere. BPD Cultuurfonds heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de tentoonstelling.
  • Publicatiedatum: 6 juli 2022
Almere Tekening Teun Koolhaas Polder
Jongste stad

De opdracht van de Rijksoverheid om na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in de 60-er jaren een stad te ontwikkelen voor 125.000-250.000 inwoners was een project van nationale betekenis. De bouw van Almere, toen een lege polder op 30 km afstand van Amsterdam, werd als een nationale oplossing gezien voor de problemen van de Randstad. Hoofdontwerper van het structuurplan was Teun Koolhaas. Als hoofd-stedenbouwkundige (1972-1984) van De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft hij een sterke stempel gedrukt op de plannen voor Almere.

De jongste stad van Nederland heeft inmiddels ruim 200.000 inwoners. In 2050 zal Almere groeien naar meer dan 350.000 inwoners. De stad zal uitbreiden, maar ook herstructureren, vernieuwen en verdichten. Polderblik wil samen met bewoners, ondernemers, ontwerpers en wetenschappers de balans opmaken. Hoe gaat het met Almere? Wat vinden we van Almere als stad om te leven? Wat is haar kracht en wat zijn haar kwaliteiten? Welke waarden staan onder druk als gevolg van de groei? Wat zou meer aandacht moeten krijgen? 

Afbeelding: tekening Teun Koolhaas

Maak Stad Almere 1080 X 1080 1 Polderblik
Tentoonstelling

In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Deze worden ondersteund door een film van architect en filmmaker Jord den Hollander (1951) en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol (1987). In de film wordt de vraag gesteld: hoe zou het zijn als Almere exact wordt nagebouwd in China met dezelfde straatinrichting, materialen en beplanting? Doet het onvoorwaardelijke geloof in de kwaliteiten van het Chinese Almere ons positiever kijken naar het Nederlandse origineel? De film wil de toeschouwer op een andere manier naar Almere laten kijken. Door de vijf portretten leren we de stad juist kennen door de ogen van een aantal inwoners. Hoe is het voor hen om in deze stad te wonen? Hoe vormen deze vijf mensen Almere? En hoe vormt Almere hen?

Bij de tentoonstelling worden 10 podcast afleveringen opgenomen in het bijzijn van publiek. Hier
gaan inwoners én experts onder leiding van Sophie Stravens (1991) met elkaar in gesprek over hun toekomstig Almere. Wat is van waarde en wat is er nodig op de langere termijn?

De tentoonstelling en podcast zijn inhoudelijk samengesteld door curator Linda Vlassenrood.