Tentoonstelling SuperWest

Op 30 juni opent de tentoonstelling SuperWest in het Van Eesterenmuseum in Amsterdam. BPD Cultuurfonds heeft bijgedragen aan de totstandkoming hiervan. SuperWest bestaat uit een binnen- en buitenexpositie, een programma in de tuinsteden met wandelingen, lezingen, en betrokkenheid van educatieve instellingen en buurt, en een publicatie.
  • Publicatiedatum: 30 juni 2022
Superwest 1
Amsterdam West

Sinds het jaar 2000 is flink getimmerd aan en in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam: Amsterdam Nieuw-West en de Kolenkitbuurt in West. In de afgelopen twee decennia zijn in het gebied maar liefst 25.312 woningen nieuw gebouwd, gerenoveerd of tot woning getransformeerd. Een enorme vernieuwingsoperatie die zich tamelijk geruisloos lijkt te hebben voltrokken. De omvang en impact ervan zijn vrijwel onzichtbaar gebleven. Wat heeft zich de afgelopen twintig jaar, tussen 2000 en 2021, precies voltrokken in de Westelijke Tuinsteden? En wat kunnen wij ervan leren voor de komende twintig jaar, nu een Masterplan Nieuw-West in de maak is?

Superwest 2
Stedelijke vernieuwing zichtbaar maken voor iedereen

Van 30 juni t/m 18 december 2022 staat deze enorme stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West en de Kolenkitbuurt in West daarom centraal in het Van Eesteren Museum in de manifestatie SuperWest. Met SuperWest wil het museum die vernieuwingsoperatie zichtbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. Met tentoonstellingen en uiteenlopende activiteiten en op verschillende locaties; in het museum, maar juist ook in de buurten en straten waar deze vernieuwing plaatsvindt. Ook verschijnt de omvangrijke publicatie SuperWest 2000-2021.

Superwest 4
Vier vernieuwde buurten en 22 prijswinnende gebouwen

In SuperWest worden vier vernieuwde buurten in de Westelijke Tuinsteden uitgelicht: Laan van Spartaan, de Staalmanpleinbuurt, de Bakema- en Dudokbuurten en Centrum Osdorp. Zij zijn de afgelopen jaren sterk vernieuwd door partijen als BPD, de Alliantie en Stadgenoot. In deze buurten zullen speciale (thema)wandelingen met gids worden aangeboden zodat mensen met eigen ogen kunnen zien hoe die buurten zijn veranderd. Ook is er veel aandacht voor de maar liefst 22 prijswinnende gebouwen die in de afgelopen twee decennia zijn gerealiseerd in de Westelijke Tuinsteden.