Vernieuwing tentoonstellingsontwerp Arcam

Op vrijdag 3 november is Arcam in Amsterdam heropend met een nieuw, modulair en inclusiever tentoonstellingsontwerp. Onderdeel van de transformatie van de galerie is een splinternieuwe multimediale installatie die het ruimtelijke verhaal van Haven-Stad vertelt – de grootste stadsuitbreiding van Nederland en de grootste uitbreiding van Amsterdam sinds IJburg. BPD Cultuurfonds heeft hier een bijdrage aan geleverd.
  • Publicatiedatum: 9 november 2023
Arcam Nieuwe Toegankelijke Galerie 01 High Res – Foto Maarten Nauw
Foto Maarten Nauw / © Arcam
Tentoonstellingsontwerp

Het tentoonstellingsontwerp met als titel ‘Universeel Maatwerk‘ is van onderzoeksbureau Dérive dat opereert op het snijvlak van architectuur, openbare ruimte en stedelijke strategieën.

Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met architect Maxime Prananto, naar aanleiding van een open call gericht op jonge ontwerpers en in nauwe samenwerking met een adviesteam gespecialiseerd in toegankelijkheid en inclusie.

Bijzondere aandacht in het ontwerp gaat uit naar het optimaliseren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte rondom Arcam en de entree, alsook naar de verbinding tussen de boven- en de benedenverdieping.

Arcam Nieuwe Toegankelijke Galerie 11 High Res – Foto Maarten Nauw
Foto Maarten Nauw / © Arcam
Multimediale stadsmaquette

Onderdeel van de transformatie van de galerie is een splinternieuwe multimediale installatie die het ruimtelijke verhaal van Haven-Stad vertelt – de grootste stadsuitbreiding van Nederland en de grootste uitbreiding van Amsterdam sinds IJburg.

Modelstad Haven-Stad toont de plannen voor Haven-Stad, maar staat ook model voor heel veel andere gebiedsontwikkelingen binnen en buiten Nederland.

De maquette is een eerste stap richting de ambitie om toe te werken naar een stadsmaquette van de stad/regio, waarop met digitale lagen heden, verleden en toekomst kunnen worden belicht. Het verwezenlijken van deze ambitie gaat gepaard met een meerjarige programmering.

Stringio
Arcam

Arcam, hét centrum voor architectuur in Amsterdam, is al ruim dertig jaar een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in de Amsterdamse metropoolregio.

Ze organiseren programma’s rondom architectuur en stadsontwikkeling zoals tentoonstellingen, debatten en onderzoeksprojecten.