Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap

Het eerste exemplaar van het boek ‘Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap’ is op vrijdag 24 mei overhandigd aan Rosan Kocken, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en als zodanig verantwoordelijk voor de portefeuille 'klimaat & energie, natuur & landschap, water & bodem en klimaatadaptatie. Ze kreeg het boek uit handen van Rik Duijn, bestuurslid en vice-voorzitter bij Stichting Oer-IJ. Verscheidene sprekers, waaronder Bas Rüter, directeur Landschap Noord-Holland, gaven een korte toespraak over de versterking van het landschap. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van de publicatie.
  • Publicatiedatum: 24 mei 2024
Omslag Oer Ij Natuur
Oer-IJ

Het Oer-IJ gebied ligt in de groene driehoek tussen Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. In dit verstedelijkt gebied is de natuur in Nederland zeer gevarieerd. Duinvalleien, kwelwatertjes, eendenkooien, polders met weidevogels, veensloten, weilanden. Samen vormen ze een landschap dat er zonder het eeuwenoude Oer-IJ nooit geweest zou zijn.

Ooit slingerde het Oer-IJ zich als een trage stroom door Noord-Holland. De rivier liet zand en klei achter, er ontstonden grote veengebieden. En zelfs zoutwater, vanuit de Zuiderzee, is hier en daar nog terug te vinden.

De uitgave is een initiatief van Stichting Oer-IJ. Bioloog Bart Korf schreef namens Stichting Oer-IJ een gedetailleerde inventarisatie en beschrijving van de natuurwaarden als de basis voor het nu verschenen publieksboek. Voor de diverse hoofdstukken is een keur aan gastschrijvers uitgenodigd die vanuit hun vakgebied een bijdrage hebben geleverd.

In het boek staan veel illustraties en luchtfoto’s. Speciaal voor de uitgave zijn verhelderende kaarten gemaakt. Het afsluitende hoofdstuk gaat in op de toekomst en beschrijft een scenario waarbij behoud en versterken van natuurwaarden in het Oer-IJ gebied kunnen worden gecombineerd met het zoeken naar oplossing voor klimaatverandering, verstedelijking, recreatiebehoeften en een natuur inclusieve landbouw.