BPD Cultuurfonds en Noorderlicht starten vierjarig cultureel project 'Hernieuwde Energie'

Groningen verdient de volle aandacht. De gevolgen van de aardgaswinning hebben al jarenlang grote impact op het dagelijks leven van de Groningers. BPD Cultuurfonds en Noorderlicht willen daarom een culturele verbinding maken met deze problematiek en in samenwerking met kunstenaars, Groningers, onderzoekers, cultuur- en mediapartners een nieuw perspectief ontwikkelen voor mens en landschap. Per heden starten zij een meerjarige samenwerking (2021-2024) rond de problematiek ten gevolge van de aardgaswinning in Groningen.
  • Publicatiedatum: 16 maart 2021
Ton Broekhuis, uit het boek 'Een wijde blik verruimt het denken' (1990).
Ton Broekhuis, uit het boek 'Een wijde blik verruimt het denken' (1990).
Groningen in transitie

Met kunst en cultuur als vertrekpunt, is het doel van het project om de publieke waardering voor de regio te vergroten en de waardevolle eigenheid te versterken.

Relevante thema’s als woningbouw, klimaatverandering, energietransitie en landbouw staan op de agenda. De rol van Groningen als wingewest wordt onderzocht (het ‘koloniale denken’).

Het perspectief van Groningers speelt een belangrijke rol bij het project en zij worden actief betrokken via blogs, sociale media, lokale kranten en bijeenkomsten.

Naast kunstenaars wordt er samengewerkt met historische verenigingen, auteurs, onderzoekers, cultuur- en mediapartners en andere betrokkenen.

Mirjam van 't Veld
Voorzitter bestuur BPD Cultuurfonds

“Het bestuur van BPD Cultuurfonds hoopt op deze wijze, in samenspraak met Groningen en de Groningers, een positieve bijdrage te leveren en andere partijen te inspireren om in dit deel van Nederland te investeren. De eigenheid van dit gebied verdient onze blijvende waardering en aandacht.” - Mirjam van ’t Veld, voorzitter bestuur BPD Cultuurfonds.

Mirjam van 't Veld
Voorzitter bestuur BPD Cultuurfonds

Kunstenaars

De thematiek van de noordelijke regio staat in een landelijke, internationale en historische context.

Voor 2021 ontwikkelt fotograaf en beeldend kunstenaar Awoiska van der Molen (opgegroeid in Groningen) een artistieke interpretatie van natuur en landschap in de provincie Groningen. Zij werkt samen met kunstenaar Bart Lunenburg, die zich richt op thema’s als architectuur en stedelijke ontwikkeling.

Schrijver en journalist Auke Hulst, bekend van het boek Kinderen van het ruige land, schrijft een alternatieve geschiedenis van het gebied rond Slochteren. Kunstenaars Olivia D’Cruz (India) en Marina Sulima (Moldavië) presenteren een internationaal perspectief op de gaswinning. Met een mix van film, fotografie en sculptuur maken ze drie beeldverhalen rond delfstofwinning.

Programma

In het publieksprogramma staan heden, verleden en toekomst centraal. De opdrachten die aan kunstenaars worden verstrekt geven alle ruimte om te reageren op de actualiteit, zoals de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. De eerste resultaten van de samenwerking zijn te zien tijdens het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021.

“Elke directeur in de kunsten herkent het: de tombola van subsidieaanvragen, die grote druk legt op de organisatie en de core business – mooie en relevante tentoonstellingen maken – onder druk zet. Het BPD Cultuurfonds heeft ons vanuit de eigen maatschappelijke betrokkenheid benaderd en vragen gesteld over welke mogelijkheden wij zagen. Die aanpak is zeer verfrissend en wat mij betreft een voorbeeld voor andere grote particuliere fondsen.

De aanpak van BPD Cultuurfonds creëert een gelijkwaardige relatie waarin echt wordt samengewerkt, met respect voor elkaars positie en zelfstandigheid. Ik zie met veel plezier uit naar de komende jaren, waarin we de ruimte hebben om bijzondere projecten te ontwikkelen die betekenis hebben voor de bewoners van onze regio en ver daarbuiten.” - Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht 

Meer informatie

De eerste resultaten van de samenwerking zijn te zien tijdens het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021. ‘The Makeable Mind’ is van 7 augustus t/m 3 oktober 2021 te zien op verschillende locaties in Groningen en Friesland.

Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021