(Un)earth - Awoiska van der Molen, Bart Lunenburg

Van 7 augustus t/m 3 oktober is in de oude Camerabioscoop in Groningen de tentoonstelling ‘(Un)earth’ van Awoiska van der Molen en Bart Lunenburg te zien, als onderdeel van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021. Het is de eerste van een serie tentoonstellingen en projecten die Noorderlicht en het BPD Cultuurfonds de komende vier jaar neerzetten. Kunstenaars wordt gevraagd direct of indirect te reageren op de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen, in relatie tot architectuur, mens, natuur en landschap. De kunstenaars geven een (toekomst)visie op Groningen of presenteren hun werk vanuit een poëtische, gevoelsmatige insteek. Met 'Hernieuwde energie' wordt een beeld gegeven van Groningen als een provincie in transitie.
Awoiska Vandermolen (Un)Earth 03 LO RES
Awoiska van der Molen - '(Un)earth', courtesy Annet Gelink Gallery
(Un)earth

In ‘(Un)earth’ komt de bijna archeologische kunst van Bart Lunenburg, die sporen gebruikt, opgraaft en werkt met Groninger steen, samen met de aardse fotografie van Awoiska van der Molen, die de Groninger natuurlijke wereld vastlegt.

Awoiska van der Molen, opgegroeid in Groningen, toont een installatie waarin zij de kracht en de troost van de natuur in het aardbevingsgebied verbeeldt. In de stille zwart-wit foto’s herkennen we de typerende zintuiglijke benadering van het landschap, waarmee Van der Molen de laatste jaren furore maakt. In haar werk keert ze terug naar het oorspronkelijke territorium van de mens: de ongerepte natuur met haar natuurlijke ritme, waarop het lichamelijk systeem eigenlijk gebouwd is, ver weg van de invloed van de moderne wereld.

De Groninger grond vormt de verbindende factor tussen de landschappelijke fotografie en het architectonische werk van Bart Lunenburg. In zijn praktijk ligt de focus op architectuur, publieke ruimte en architectuurgeschiedenis. Hoewel fotografie de basis vormt van zijn werk, kan een foto ook de aanleiding zijn voor een tekening, sculptuur of installatie. Voor ‘(Un)earth’ liet Lunenburg zich inspireren door de cyclus van delven, opbouw en afbraak van de Groninger steen, gerelateerd aan het Groninger landschap.

Vanaf medio september is in het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck (het hoofdkantoor van BPD) een tentoonstelling parallel aan ‘(Un)earth)’ te zien, waarin het werk van Awoiska van der Molen en Bart Lunenberg centraal staat.