BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.
Bezoekerscentrum Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk. Afb 1
Bezoekerscentrum Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk
Ons verhaal

BPD Cultuurfonds is in 1988 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar toenmalige aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. Sinds de oprichting hebben we meer dan 1300 kunst- en cultuurprojecten ondersteund.

Tegenwoordig wordt het BPD Cultuurfonds mogelijk gemaakt door BPD. Het is een bewuste keuze van BPD om bij te dragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte in Nederland door middel van kunst en cultuur.

De verantwoordelijkheid voor BPD Cultuurfonds ligt bij de afdeling Kunst & Cultuur van BPD. Deze afdeling vormt een expertisecentrum op het gebied van kunst en cultuur binnen BPD.

Kunst In Stationsgebied Utrecht. Afb 1
Kunst in het stationsgebied Utrecht
Onze aanpak

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.

Dankzij het fonds zijn vele culturele instellingen ondersteund in hun ambities voor de toekomst, variërend van het bezoekerscentrum van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk tot het Amsterdamse School Museum Het Schip in Amsterdam.

BPD Cultuurfonds draagt jaarlijks ook bij aan de realisatie van diverse kunstwerken in de openbare ruimte, van Land Art in de Noordoostpolder tot kunst in het stationsgebied in Utrecht. Verder steunt het fonds publicaties en tentoonstellingen op gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur en openbare ruimte en speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

 

Verplaatsbaar Paviljoen KAPKAR SF P7S, Nijmegen. Afb 1
Verplaatsbaar paviljoen KAPKAR / SF-P7S, Nijmegen
Over BPD

BPD levert al ruim 70 jaar een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. We stimuleren op verschillende manieren kunst en cultuur, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Zo maakt BPD al meer dan 30 jaar BPD Cultuurfonds mogelijk en bestaat de BPD Kunstcollectie inmiddels 45 jaar. Met BPD Lab zetten we kunst en cultuur in bij visievorming op toekomstige opgaven van BPD. Daarnaast versterken we met BPD Kunstprojecten kunst en cultuur in relatie tot de gebiedsontwikkelingen van BPD.

Bestuur

Het bestuur van BPD Cultuurfonds beoordeelt de aanvragen voor een financiële bijdrage. Het bestuur is onafhankelijk en bestaat uit:

Mevrouw M.M. van 't Veld (voorzitter, voormalig burgemeester Amstelveen, sinds 1 juli 2021 voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging)
De heer J. Hamming (burgemeester Zaanstad)
Mevrouw M. Steenhuis (architectuurhistoricus, directeur Steenhuis Meurs BV)
Mevrouw S. Oldenkotte-Vrolijk (secretaris, directeur Kunst & Cultuur BPD)

Een aanvraag indienen?