BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken, natuur & landschap en kunst in de openbare ruimte.
Awoiska Vandermolen (Un)Earth 03 LO RES
Awoiska van der Molen - '(Un)earth', courtesy Annet Gelink Gallery
Ons verhaal

BPD Cultuurfonds is in 1988 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar toenmalige aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. 

Tegenwoordig wordt het BPD Cultuurfonds mogelijk gemaakt door BPD. Het is een bewuste keuze van BPD om bij te dragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte in Nederland door middel van kunst en cultuur.

De verantwoordelijkheid voor BPD Cultuurfonds ligt bij de afdeling Kunst & Cultuur van BPD. Deze afdeling vormt een expertisecentrum op het gebied van kunst en cultuur binnen BPD.

Blije Terp fan de Takomst
Terp fan de Takomst - Blije, Friesland
Onze aanpak

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, natuur & landschap, kunst in de openbare ruimte, maatschappelijke vraagstukken in relatie tot klimaat, energie, natuur en de woningbouwopgave.

Dankzij het fonds zijn vele culturele instellingen ondersteund in hun ambities voor de toekomst.

BPD Cultuurfonds draagt jaarlijks ook bij aan de realisatie van diverse kunstwerken in de openbare ruimte, zoals De Terp fan de Takomst in Blije, Friesland in het UNESCO Waddenzee Werelderfgoed. Verder steunt het fonds publicaties en tentoonstellingen op gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur en openbare ruimte en speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten.

 

Museum W Maurice Mentjens Photo Arjen Schmitz 02
Museum Weert
Over BPD

BPD levert al meer dan 75 jaar een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. We stimuleren op verschillende manieren kunst en cultuur, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Zo maakt BPD al meer dan 35 jaar BPD Cultuurfonds mogelijk en bestaat de BPD Kunstcollectie bijna 50 jaar. Daarnaast versterken we met BPD Kunstprojecten kunst en cultuur in relatie tot de gebiedsontwikkelingen van BPD.

Bestuur

Het bestuur van BPD Cultuurfonds beoordeelt de aanvragen voor een financiële bijdrage. Het bestuur is onafhankelijk en bestaat uit:

Mevrouw S. Oldenkotte-Vrolijk (secretaris, directeur Kunst & Cultuur BPD)
Mevrouw D. Maas-Flim (architect, directeur MINT Architecten, bouwmeester versterking bij gemeente Groningen)
De heer J. Nieuwenburg (burgemeester Hoorn)
De heer S. de Rouwe (burgemeester Kampen)

Een aanvraag indienen?