Wie zijn we

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

BPD Cultuurfonds is in 1988 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar toenmalige aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. In 30 jaar hebben we meer dan 1200 kunst- en cultuurprojecten ondersteund. Tegenwoordig wordt het BPD Cultuurfonds mogelijk gemaakt door BPD. Het is een bewuste keuze van BPD om bij te dragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte in Nederland door middel van kunst en cultuur. 

Bezoekerscentrum Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk

Organisatie

De verantwoordelijkheid voor BPD Cultuurfonds ligt bij de afdeling Kunst & Cultuur van BPD. Deze afdeling vormt een expertisecentrum op het gebied van kunst en cultuur binnen BPD. 

Bestuur

Het bestuur van BPD Cultuurfonds beoordeelt de aanvragen voor een financiële bijdrage.
Het bestuur is onafhankelijk en bestaat uit:

Benieuwd naar onze kunst- en cultuurprojecten?

Kijk verder