Project 33/53

Cultuur Historisch Centrum De Tiid - Bolsward

Bolward

Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Koning Willem-Alexander heeft op 7 september 2021 het nieuwe Cultuur Historisch Centrum De Tiid geopend dat gevestigd is in het voormalige stadhuis in Bolsward. De koning is verwelkomd door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en commissaris van de koning Arno Brok. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van het cultuurhistorisch centrum.

In Cultuur Historisch Centrum De Tiid komen diverse functies samen. Het gebouw huisvest onder meer een bibliotheek, een gemeenteloket, een museum, het gemeentearchief, VVV en een café.
Het museum heeft een vaste presentatie, een kunsthal voor wisselende tentoonstellingen en uiteenlopende activiteiten, maar ook een podium in de letterlijke zin van het woord, voor theater, film en debat.

Het voormalige stadhuis van Bolsward is één van de belangrijkste monumenten in de provincie Fryslân. Om de eigen identiteit van Bolsward een plek te geven, is het voormalig stadhuis (1614-1617) gerestaureerd tot een ontmoetingsplek voor de bewoners. Het gebouw heeft zijn oorspronkelijke functie verloren door gemeentelijke herindeling in 2011, waarbij de gemeente Bolsward is opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân.

Website De Tiid
De Tiid