Project 14/53

Kunstwerk 'Pier+Horizon'

Zwarte Meer, Kraggenburg

Kunstwerk 'Pier+Horizon', Kraggenburg

Flevoland kent een aantal bijzondere landschapskunstwerken. Provinciale Staten hebben in 2005 aangegeven belangrijk te vinden dat de landschapskunstwerken evenwichtig over de provincie Flevoland zijn verspreid. De provincie heeft financiën beschikbaar te gesteld voor de realisatie van het zevende landschapskunstwerk in Noordelijk Flevoland. Op dat moment was de provincie bezig met het zesde landschapskunstwerk, namelijk het ontwerp van Antony Gormley. BPD Cultuurfonds heeft destijds dit monumentale kunstwerk ondersteund. Alle zes de werken liggen in Oostelijk of Zuidelijk Flevoland.

Kunstenaar Paul de Kort is gevraagd het schetsontwerp voor Pier+Horizon in het Zwarte Meer uit te werken. De titel verwijst naar de serie werken van Mondriaan met als titel Pier+Oceaan. Op deze plek waar ooit de strekdam heeft gelegen, bevindt zich een kunstwerk dat niet alleen refereert naar deze strekdam, maar ook naar het ontwerp van de Noordoostpolder. In de negentiende eeuw heeft Zwolle een zes kilometer lange strekdam aangelegd vanaf het Zwarte Water ter bevordering van de bereikbaarheid van het scheepverkeer voor de Hanzestad.  Deze dam was gefundeerd met afgezonken stroken in elkaar gegroeide waterplanten oftewel kraggen. Het beeldend kunstwerk bestaat uit ruim 40 palen verspreid over zo’n 6 hectare rond de lijn van de strekdam en vormt een raster, dat geïnspireerd is op de strenge landschapsinrichting van de Noordoostpolder. Aan de helft van de palen is een 20 meter lange kragge bevestigd, die op het water drijft en onder invloed van de windrichting 360˚ kan draaien ten opzichte van haar verankeringspunt. De kraggen zijn beplant met verschillende soorten waterplanten.

Website Pier+Horizon
Pier+Horizon