Project 10/53

Stadskazerne Kampen

Kampen

Stadskazerne Kampen

De historische Van Heutszkazerne is herontwikkeld tot De Stadskazerne: hét maatschappelijk, historisch en cultureel kenniscentrum van Kampen.

De Stadskazerne is de naam waaronder de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief Kampen, RTV IJsselmond, de Stadsarcheoloog en Historische vereniging Jan van Arkel samenwerken. Daarnaast biedt De Stadskazerne onderdak aan een depot van het Stedelijk Museum Kampen.
De Van Heutszkazerne is een voormalige kazerne aan de Oudestraat 216 in Kampen. De kazerne is vernoemd naar Joannes Benedictus van Heutsz, een officier in het Nederlandse leger die in 1900 werd benoemd tot luitenant-generaal. Kampen vormde een belangrijke schakel in de verdediging van de IJssellinie, omdat het over een van de weinige vaste oeververbindingen beschikte.

Bouwfonds Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de renovatie van De Stadskazerne.
Met de huisvesting in de historische Van Heutszkazerne heeft het project een grote betekenis voor de gebouwde omgeving in en de ontwikkeling van de binnenstad van Kampen.

Website Stadskazerne Kampen
Stadskazerne Kampen