Project 40/53

Allemaal Haarlemmers

Allemaal Haarlemmers

De nieuwe vaste opstelling 'Allemaal Haarlemmers' is te zien in Museum Haarlem. 1.000 jaar geschiedenis van de stad staat centraal met speciale aandacht voor haar inwoners.

In de nieuwe vaste opstelling over de geschiedenis van de stad Haarlem wordt het verhaal verteld van bekende en onbekende stadsbewoners. Ontmoet Kenau Hasselaer, Garbrant Joesten, Sara Boeda, Pim Mulier en andere Haarlemmers. De één is hier geboren, de ander heeft hier een nieuw thuis gevonden. Haarlem trok eeuwenlang veel migranten aan. Deze mengeling van culturen heeft de stad veel welvaart gebracht. Migratie is de rode draad door de vaste opstelling. Vragen die steeds aan de orde komen zijn: wie heeft de stad gevormd en hoe? En wat leert deze geschiedenis ons over onze eigen tijd? Niet alleen de bewoners kwamen van ver, zij namen ook producten, of kennis over productieprocessen mee. Denk hierbij aan de textiel- en bloembollenindustrie. Daartegenover staat de export van Haarlemse producten: bier, damast, schepen, Haarlemmerolie, waardepapieren en Droste flikken.

Website Museum Haarlem
AH Website 700