Project 35/53

Het ontwerp van het sociale

Rotterdam

Het ontwerp van het sociale

100-jarig eigenzinnig samenleven in Nederland staat centraal in de tentoonstelling ‘Het ontwerp van het sociale’ in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. Op basis van verschillende archieven uit onder meer de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw wordt getoond hoe er de afgelopen honderd jaar vanuit telkens andere blikrichtingen door architecten, geëngageerde burgers en activisten is nagedacht over nieuwe vormen van samenleven.

Het ontwerp van het sociale toont hoe veelzijdig en soms radicaal de interactie tussen ontwerp en samenleving de afgelopen eeuw is geweest. Ruim voordat een begrip als ‘social design’ opgeld deed, waren het professionals en opvallend vaak ook geëngageerde burgers en activisten die ontwerpstrategieën bedachten om daarmee maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op basis van research en interpretatie door telkens andere onderzoekers, conservatoren en ontwerpers wordt de bezoeker langs een reeks markante scènes uit de sociale geschiedenis gevoerd.

De tentoonstelling is een ‘vaste-opstelling-in-beweging', die zich gedurende de vierjarige looptijd van de tentoonstelling zal blijven ontwikkelen.

Website Het Nieuwe Instituut
Rotterdam Het Ontwerp Vh Sociale (002)