breadcrumbs.youarehere

Sluitingsdata

Drie keer per jaar kunt u een aanvraag voor sponsoring doen bij het BPD Cultuurfonds.

SLUITINGSDATA

Voor de komende periode gelden onderstaande sluitingsdata:

 

 • 1 december 2023 | 12:00 uur
  Indienen niet meer mogelijk
  Beoordeling 7 maart 2024

 • 2 april 2024 | 12:00 uur
  Indienen mogelijk tot 12:00 uur 's middags op 2 april 2024
  Beoordeling 28 juni 2024

 • 1 augustus 2024 | 12:00 uur
  Indienen nog niet mogelijk 
  Beoordeling 21 november 2024


De digitale aanvraag dient vóór de uiterste sluitingsdatum volledig ingevuld en ingediend te worden, tezamen met alle gevraagde bijlagen.

Een uitgebreide toelichting op de te versturen bijlagen is te vinden in artikel 4 uit het Reglement Sponsorbijdrage.

Houten Waterlinie Gijs Van Vaerenbergh

Reglement

BPD Cultuurfonds gaat bij de beoordeling van aanvragen uit van de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘Reglement Sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds’.

Het reglement is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage.

Lees dit reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

BPD Cultuurfonds Reglement 2023 2024

Een aanvraag indienen?