breadcrumbs.youarehere

Sluitingsdata

Drie keer per jaar kunt u een aanvraag voor sponsoring doen bij het BPD Cultuurfonds.

SLUITINGSDATA

Voor de komende periode gelden onderstaande sluitingsdata:

 • 1 december 2021 | 12:00 uur 
  Indienen tot 12:00 uur 's middags op woensdag 1 december 2021
  Beoordeling 4 maart 2022

 • 1 april 2022 | 12:00 uur 
  Indienen tot 12:00 uur 's middags op vrijdag 1 april 2022
  Beoordeling 17 juni 2022

 • 1 september 2022 | 12:00 uur 
  Indienen tot 12:00 uur 's middags op donderdag 1 september 2022
  Beoordeling 18 november 2022


De digitale aanvraag dient vóór de uiterste sluitingsdatum volledig ingevuld en ingediend te worden, tezamen met alle gevraagde bijlagen.

Een uitgebreide toelichting op de te versturen bijlagen is te vinden in artikel 4 uit het Reglement Sponsorbijdrage.

Haarlem_Museum van de Geest | Dolhuys_Koningin Maxima opent vernieuwd museum

Let op:

Start- en einddatum van het project:

 • De startdatum van het project (aanvang van de realisatie van het project) moet minimaal 4 weken na de beoordeling door het bestuur van BPD Cultuurfonds liggen. 

 • De einddatum van het project (afronding, opening, onthulling, presentatie van het project) moet minimaal twee maanden na beoordeling door het bestuur van BPD Cultuurfonds liggen. 

Reglement

BPD Cultuurfonds gaat bij de beoordeling van aanvragen uit van de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘Reglement Sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds’.

Het reglement is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage.

Lees dit reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

BPD Cultuurfonds Reglement 2021

Een aanvraag indienen?