breadcrumbs.youarehere

Sluitingsdata

Drie keer per jaar kunt u een aanvraag voor sponsoring doen bij het BPD Cultuurfonds.

SLUITINGSDATA

Voor de komende periode gelden onderstaande sluitingsdata:

 

 • 1 december 2022 | 12:00 uur 
  Indienen tot 12:00 uur 's middags op donderdag 1 december 2022
  Beoordeling 24 maart 2023

 • 30 maart 2023 | 12:00 uur
  Indienen tot 12:00 uur 's middags op donderdag 30 maart 2023
  Beoordeling 16 juni 2023

 • 31 augustus 2023 | 12:00 uur
  Indienen nog niet mogelijk
  Beoordeling 17 november 2023


De digitale aanvraag dient vóór de uiterste sluitingsdatum volledig ingevuld en ingediend te worden, tezamen met alle gevraagde bijlagen.

Een uitgebreide toelichting op de te versturen bijlagen is te vinden in artikel 4 uit het Reglement Sponsorbijdrage.

Houten Waterlinie Gijs Van Vaerenbergh

Reglement

BPD Cultuurfonds gaat bij de beoordeling van aanvragen uit van de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘Reglement Sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds’.

Het reglement is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage.

Lees dit reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

BPD Cultuurfonds Reglement 2022

Een aanvraag indienen?