Restauratie kruiswegstaties St. Urbanuskerk - Amstelveen

Op vrijdag 14 april is de Urbanuskerk van Bovenkerk in Amstelveen opnieuw in gebruik genomen, met een speciaal programma en in aanwezigheid van onder andere de burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens. Na de brand in 2018 en de daaropvolgende jarenlange restauratie van het rijksmonument ontworpen door Pierre Cuypers, zijn de deuren van ‘De Urbanus’ weer geopend. BPD Cultuurfonds heeft als onderdeel van het herstel een bijdrage geleverd aan de restauratie van een deel van de kruiswegstaties van de Haarlemse schilder Frans Loots (1863-1924).
  • Publicatiedatum: 17 april 2023
Afbeelding Statie
Restauratie monumentale schilderijen

In september 2018 werd de St. Urbanuskerk in Amstelveen getroffen door een grote brand. Daarop volgde een jarenlange restauratie van het rijksmonument. Tijdens deze brand raakte niet alleen het gebouw, maar ook het interieur zwaar beschadigd. Zo ook de kruiswegstatie, bestaande uit in totaal 25 olieverfschilderijen op linoleum geschilderd door de Haarlemse schilder Frans Loots. Binnen het oevre van Loots vormen de staties een belangrijk onderdeel.

De kruiswegstaties hingen in de dwars- en zijbeuken van de kerk. De vuurstorm die werd veroorzaakt door het neer­stortende dak, veroorzaakte brandblaren en het bluswater liet vlekken achter op de werken. Na de brand zijn de staties en de tussenliggende prefiguraties uit de kerk gehaald en veilig opgeslagen. De restauratie van de staties en prefiguraties ligt in handen van het restauratieatelier van Jazzy de Groot. De restauratie bestaat uit het vlak krijgen van de brandblaren om deze opnieuw vast te zetten op de drager van de schilderijen, het verwijderen van een oude vernislaag, vuil en veel roet, en het retoucheren van de beschadigingen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een verklaring en beschrijving opgesteld van de monumentale waarde van de kruiswegstaties. De schilderingen zijn op maat gemaakt voor de St. Urbanuskerk. De staties vormen zo een onlosmakelijk onderdeel van het interieur van de rijks beschermde St. Urbanuskerk. De grote monumentale schilderijen zijn van hoge kwaliteit en sfeerbepalend voor het kerkinterieur.