Publicatie Stadsnatuur Bouwen

Op vrijdag 15 december wordt in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam het boek ‘Stadsnatuur Bouwen: Naar een natuurinclusieve architectuur’ gelanceerd. Stadsnatuur bouwen is een pleidooi voor een natuurinclusieve, bio-receptieve architectuur die ontwerpers inspireert om de natuur een plek te ge ven in hun werk en een aanzet geeft tot een groene, biodiverse en gezonde stad. BPD Cultuurfonds heeft de realisatie van de publicatie ondersteund.
  • Publicatiedatum: 13 december 2023
Foto01
Natuurinclusieve architectuur

De stad is niet alleen de habitat van mensen, maar ook van planten en dieren. Auteurs Piet Vollaard, Jacques Vink, Niels de Zwarte tonen in samenwerking met Bureau Stadsnatuur Rotterdam aan de hand van gerealiseerde projecten, hoe natuurwaarden kunnen worden opgenomen in onze gebouwen.

De publicatie bespreekt de vestigingsvoorwaarden van flora en fauna op en aan onze gebouwen, evenals de ontwerpmethoden, -strategieën en -technieken die daarbij behulpzaam zijn.

Door de ecologische theorie te koppelen aan de bouwpraktijk worden ontwerpers, architecten en ecologen geholpen om de architectuur natuurinclusief te maken.