Future Past Glory - Amsterdam

Op vrijdag 12 oktober is het nieuwe kunstwerk “Future Past Glory” in het Beatrixpark in Amsterdam onthuld door wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani, Sebastiaan Capel (voorzitter van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid) en het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van het beeld.
  • Publicatiedatum: 12 oktober 2018
Future Past Glory
Jakoba Mulder

Met het werk “Future Past Glory” wordt Ir. Jakoba Mulder (1900-1988) geëerd. Zij was de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige en architect van de gemeente Amsterdam en werkte van 1930 tot 1972 bij de afdeling Stadsontwikkeling van de dienst Publieke Werken in Amsterdam. Samen met Cornelis van Eesteren was Mulder de drijvende kracht achter het Algemeen Uitbreidingsplan dat in 1934 tot stand kwam. Dit vormde de basis voor de stedelijke uitbreiding in het westen en zuiden van Amsterdam. Samen met Van Eesteren ontwierp ze het Boschplan voor het huidige Amsterdamse Bos. Later maakte zij ontwerpen voor onder andere het Beatrixpark en Spaarnwoude. Daarnaast gaf ze - in samenwerking met Aldo van Eyck - de stad ruim zevenhonderd speeltuinen en zorgde ze voor leefbaarheid in nieuwe wijken door veel groen in haar plannen op te nemen.
Voor het in 1938 geopende Beatrixpark ontwierp Mulder een romantisch-Engelse landschapstuin met vijver en grote, open recreatieweide. Deze pioniersvrouw - ‘Ko’ voor vrienden - krijgt nu een Tooi in het door haar ontworpen en zo geliefde Beatrixpark, dat 80 jaar bestaat in 2018.

“Future Past Glory” is gebaseerd op een door de kunstenaars vormgegeven eigentijdse, ruimtelijke invulling van haar plattegrond voor stad en park. Door de toekomstige uitbreidingen, na de realisatie van het Zuidasdok, wordt het originele Beatrixpark een klein onderdeel van een groter geheel.

Deze kunstopdracht biedt de kans om vooruitlopend op de realisatie van het Zuidasdok een verwijzing naar de gewenste allure voor het gehele park zichtbaar te maken.

Future Past Glory Header
Samenwerking

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark in 2013, heeft de toenmalige stadsdeelraad besloten een eerbetoon aan Jakoba Mulder in de vorm van een kunstwerk te realiseren. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark omarmde het plan voor het kunstwerk als eerbetoon en het bestuur van de Vereniging is actief en intensief betrokken bij zowel de keuze voor de locatie, de kunstenaarsselectie als ook de selectie van het winnende ontwerp voor het kunstwerk. Daarnaast is de Kunstcommissie van stadsdeel Zuid bij dit project betrokken en zijn verschillende gemeentelijke diensten van stadsdeel Zuid aangehaakt.