BOSK - Leeuwarden

Van 7 mei tot en met 14 augustus lopen er meer dan 1000 grote en kleine bomen door de binnenstad van Leeuwarden. De traag bewegende kunstinstallatie van Bosk vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van dit project.
  • Publicatiedatum: 7 mei 2022
Leeuwarden Bosk2
Een wandelend bos

Bosk streeft naar een bijdrage te leveren aan het herschrijven van het verhaal van de aarde. Het doel is een groenere toekomst door het planten van heel veel bomen. Er wordt gestreefd naar niet alleen een vergroening van de publieke ruimte, maar ook wereldwijd meer bomen aan te planten om zo de klimaatcrisis te helpen keren. Dit autonome kunstwerk is geïnitieerd door wijlen Joop Mulder (Oerol, Sense of Place) en bedacht door Bruno Doedens (SLeM) in nauwe samenwerking met Arcadia.

De pleinen van de stad zijn de open plekken in het bos, die worden opgeluisterd door culturele activiteiten die het verhaal van het wandelende bos versterken. Naast het opzetten van een cultureel, educatief en verdiepend programma is Bosk tevens aanjager van allerlei groene initiatieven in het centrum en de buitenwijken van Leeuwarden, en in de provincie Fryslân.

De bomen en de duizenden zaailingen van het wandelende bos krijgen na 14 augustus allemaal een permanente plek in de gemeente Leeuwarden.

Leeuwarden BOSK Lucaskemper
Route

Bosk volgt een route van ca. 3,5 kilometer door de binnenstad van Leeuwarden en beweegt zich van locatie naar locatie. Bosk verplaatst zich gefaseerd op doordeweekse dagen, waardoor het bos op de ene plek afneemt en op de volgende plek groeit. Het wandelende bos komt niet in beweging zonder menskracht. Deelnemers van Bosk dragen namelijk bij aan het ‘lopen’ van de bomen. De bomen worden handmatig verplaatst, verzorgd en gevoed, en daarvoor zijn vrijwilligers onmisbaar. Het bos zorgt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers voor een nieuw wortelnetwerk van verbinding.