Aanvraag indienen

Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte.

BPD Cultuurfonds gaat bij de beoordeling van aanvragen uit van de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘Reglement Sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds’.

Het reglement is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een sponsorbijdrage.

Lees het reglement goed alvorens u een aanvraag indient.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Online met een persoonlijk account:

Een aanvraag dient u online in via een beveiligde omgeving. 
Hiervoor maakt u een persoonlijk account aan, namens de instantie waarvoor u de aanvraag indient.

Het digitale aanvraagformulier moet vóór de sluitingsdatum ingediend zijn.

De aanvraag wordt tussentijds automatisch opgeslagen.
U hoeft de aanvraag dus niet in één keer in te vullen.

Account aanmaken
Lakenhal Leiden3

Een aanvraag indienen?