Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe en waarom we dit doen. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten in Nederland die gerelateerd zijn aan één of meer van de volgende werkterreinen: architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, natuur & landschap, kunst in de (semi-) openbare ruimte, maatschappelijke vraagstukken zoals woningtekort, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en natuurbehoud.

BPD Ontwikkeling BV vindt het belangrijk om een maatschappelijke positie in te nemen ter ondersteuning van het culturele klimaat. Wij geven graag informatie over de projecten die via BPD Cultuurfonds worden ondersteund. Om die informatie gericht met u te kunnen delen, verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Stichting BPD Cultuurfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen:

 • bezoekers van onze website;
 • personen of organisaties die een account aanmaken

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • we beschikken over uw toestemming;
 • we hebben een gerechtvaardigd belang;
 • we moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken we uw persoonsgegevens, dan heeft u de volgende rechten. Dan mag u:

 • uw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • uw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

 

U heeft de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens te beheren door in te loggen op uw account. In deze omgeving kunt u zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Heeft u geen toegang (meer) tot uw account, dan kunt u een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen via [email protected]. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst uw identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Website
Op onze website vindt u informatie over de projecten die via BPD Cultuurfonds worden ondersteund en over het aanvragen van sponsoring voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte, op basis van de geldende criteria die staan vermeld in het ‘Reglement Sponsorbijdrage BPD Cultuurfonds’. We meten het gebruik van onze websites, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang u daarop blijft. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht onderwerpen waarvoor de meeste belangstelling is. Hierover vertellen we meer op onze cookiepagina.

Account
Als u een aanvraag wilt indienen voor een sponsorbijdrage, dan kunt u een account aanmaken. Met dit account kunt u inloggen, het aanvraagformulier invullen en de aanvraag indienen. Daarnaast kunt u in deze omgeving zelf uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we u eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?

Wij schakelen geen derden in om uw persoonsgegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die u met BPD Cultuurfonds heeft. Persoonlijke gegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. 

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u een vraag, een verzoek of wilt u een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy statement, indien nodig, te wijzigen en te publiceren op onze website. De bijgewerkte Privacy statement wordt van kracht na publicatie, met inachtneming van het toepasselijke recht. Indien wij reeds gegevens over u hebben verzameld die door de wijziging worden beïnvloed en/of onderworpen zijn aan een wettelijke informatieplicht, zullen wij u ook op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Dit Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 9 december 2020 en is onderworpen aan een jaarlijkse review.