Project 05/53

Terp fan de Takomst

Blije

Terp fan de Takomst

Op zaterdag 16 juli 2022 is in het kweldergebied ter hoogte van het drop Blije in Friesland, het landschapskunstwerk Terp fan de Takomst officieel geopend door Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. De terp nodigt uit om het unieke landschap UNESCO Waddenzee Werelderfgoed buitendijks te ervaren. BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van het project.

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Friese landschap. Ze geven een beeld van onze geschiedenis, ze roepen vragen op als het gaat om archeologie en ze inspireren voor kunst, cultuur en toekomstige ontwikkelingen.

Al langere tijd dromen terpbewoners van nu over de terp van de toekomst, om te onderzoeken, te onderwijzen, om er nieuwe en oude zilte teelten uit te proberen, er in stilte te zijn om de verbeelding te laten spreken. 

Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea, het Terpencentrum (Rijksuniversiteit Groningen) en Sense of Place hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben een projectgroep gevormd om deze droom -na tien jaar voorbereiding- werkelijkheid te laten worden.

Met een enorme gemeenschapskracht – mienskip – en doorzettingsvermogen is het een voorbeeld van burgers die een droombeeld realiseren. 

Meer informatie over de Terp fan de Takomst
Blije Terp fan de Takomst

Landschapskunst

Het ontwerp voor de Terp fan de Takomst is van kunstenaarscollectief Observatorium.

De dorpsgemeenschap werkt gezamenlijk aan de bouw van de terp, net zoals dat vroeger ging. Hiermee herstellen ze de oorspronkelijke verbinding die het dorp met de zee had, op een duurzame manier, en versterken ze de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitendijkse gebied bij Blije.

De landschapskunst vertelt samen met de bewoners van dat landschap het verhaal van het Noorden.

Terpen groeiden gestaag – van smal en laag, naar breed en hoog. Dit proces van stapelen, laag op laag wordt met de groeiende terp ervaarbaar gemaakt. De terp en de wandelgang zijn volledig circulair gebouwd. Er wordt door specialisten onderzoek gedaan naar vegetatieontwikkeling en de effecten op vissen, vogels, insecten en het klimaat.

De Terp fan de Takomst wil daarmee vooruitlopen op de manier van bouwen in de toekomst en zeker in een kwetsbaar gebied als UNESCO Waddenzee Werelderfgoed.

Blije Terp fan de Takomst

De officiële opening van de terp vindt plaats tijdens de Friese Triënnale in 2022: Arcadia. De vraag die in het hele programma van Arcadia centraal staat is ‘In wat voor wereld wil jij wonen?’. De opening maakt daarnaast deel uit van de geplande Sense of Place route die alle Sense of Place projecten met elkaar verbindt.

Sense of Place  is een culturele ontwikkelorganisatie die de regio langs de Waddenkust nieuwe vitaliteit geeft door de unieke kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten met behulp van beeldende kunst- en ontwerpprojecten.

Samen met bewoners en het landschap vertellen ze via deze projecten de geschiedenis van het gebied en bewoners, het landschap én de toekomst. Sense of Place is ontwikkeld door wijlen Joop Mulder, tevens oprichter van OEROL Festival, Terschelling.

Blije Terpfandetakomst3 Foto Louw Katsma