Thuis in Rijnhaven

BPD Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan het kunstproject Thuis in Rijnhaven. Het initiatief in de Rijnhaven in Alphen aan den Rijn gaat belangrijke verhalen over het gebied zichtbaar maken en heeft een verbindende werking in de wijk.
  • Publicatiedatum: 15 februari 2023
Alphenadrijn Reuringinrijnhaven
Kunst in de Rijnhaven

Gemeente Alphen aan de Rijn heeft opdracht gegeven voor het kunstproject. Na een uitgebreide selectie van experts en betrokkenen is ontwerperscollectief de Reuringdienst geselecteerd. Door middel van culturele interventies zullen zij het nieuw te ontstane DNA van de wijk verkennen samen met de bewoners en ondernemers.

Uiteindelijk vertaalt de Reuringdienst dit proces in een beeldend werk in de openbare ruimte.

In de eerste fase zijn met Reisbureau Rijnhaven, een mobiel huisje dat zich verplaatst door de wijk,  voorbijgangers uitgenodigd om op zoek te gaan naar de 7 wijkwonderen. In de volgende fase wordt een braakliggend terrein, dat pas op termijn wordt ontwikkeld, gebruikt voor tijdelijke programmering voor de buurt.

De culturele interventies en de ervaringen van bewoners en gebruikers krijgen uiteindelijk gestalte in een object of installatie in de openbare ruimte dat in 2024 wordt opgeleverd.

Alphen Aan Den Rijn Rijnhaven Small
Uniek woon-werk-recreatiegebied

Van Rijnhaven wordt een haven van de stad gemaakt, een uniek woon-werk-recreatie gebied met in totaal ongeveer 2.000 woningen. Tien jaar geleden is de ontwikkeling begonnen, met nog tien jaar voor de boeg. Op dit moment is al een kwart aan sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd. De doelgroepen zijn divers: starters, jongeren en ouderen.

BPD Cultuurfonds heeft dit project ondersteund, onder andere omdat de verwachting is dat met dit project een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte in Rijnhaven.

Daarnaast is het interessant dat de gemeente Alphen aan den Rijn ervoor heeft gekozen om niet in de eindfase van de gebiedsontwikkeling een kunstopdracht te verstrekken, maar de transitie van het gebied te koppelen aan de kunstopdracht. Dit leidt niet alleen tot meer interactie met alle betrokkenen, maar ook wordt er toegevoegde waarde gecreëerd in de tijdelijkheid van de gebiedsontwikkeling.

Een ontwikkelende wijk als Rijnhaven leent zich ervoor om nieuwe bewoners en gebruikers de ‘ontwerper’ van hun eigen plek te maken.