Tentoonstelling De Jonge Volten - Amsterdam

Op 10 april jl. opende de tentoonstelling ‘De Jonge Volten’. Op zolder van het nog intacte atelier van beeldhouwer André Volten (1925 – 2002) in Amsterdam- Noord is een aantal jaar geleden 61 schilderijen gevonden uit de periode 1950-1965. Op een enkel werk na zijn de schilderijen al meer dan zestig jaar niet getoond. ‘De Jonge Volten’ biedt een overzicht van deze cruciale fase van lyrisch-abstract schilder naar constructivistisch beeldhouwer en laat via schilderij, reliëf en sculptuur zien hoe André Volten zijn eigen universum vormgaf. Gelijktijdig met de opening op 10 april vindt de presentatie plaats van het boek ‘De jonge André Volten, The Splendour of Youth and Error’. Zowel tentoonstelling als dit nieuwe boek bieden een unieke kijk in het oeuvre en de ontwikkeling van André Volten. BPD Cultuurfonds leverde hieraan een bijdrage.
  • Publicatiedatum: 20 april 2022
Foto Jonge Volten 2
De Jonge Volten

Om de ontwikkeling van abstract schilder naar constructivistisch beeldhouwer in beeld te brengen zijn de schilderijen op de tentoonstelling gecombineerd met enkele houten reliëfs en een selectie uit Voltens vroegste sculpturen. André Volten is vooral bekend om zijn latere beelden in de openbare ruimte, maar weinigen weten hoe hij tot zijn constructivistische vormentaal is gekomen. Op de tentoonstelling zal dit inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van opeenvolgende fases in zijn artistieke ontwikkeling. 

Foto Jonge Volten
Samenwerking

Alle schilderijen moesten vóór aanvang van de expositie worden schoongemaakt. Hiervoor is contact gezocht met masteropleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage van de Universiteit van Amsterdam. Studenten van de afdeling Contemporary Art Conservation hebben de te exposeren doeken schoongemaakt en waar nodig kleine restauraties uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in Atelier Volten.


De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 30 oktober 2022.