Project 34/53

Tuinen herman de vries

Diepenheim

Tuinen van herman de vries

Op zondag 29 augustus 2021 vond de heropening van de tuinen van herman de vries en het Gazebo van Urbain Mulkers In Diepenheim plaats. BPD Cultuurfonds heeft de renovatie van de tuinen van herman de vries ondersteund. Met de renovatie, nieuwe beplanting en grondverbetering zijn de tuinen van herman de vries weer in oude glorie hersteld, en is hun voortbestaan ook voor de toekomst gewaarborgd.

Kunstvereniging Diepenheim is een presentatie-instelling met de tentoonstellingsgebouwen Kunstverenging Diepenheim (voor hedendaagse beeldende kunst)en Drawing Centre Diepenheim (voor tekenkunst), en de Tuinen van Diepenheim (kunst in de openbare ruimte).
Kunstvereniging Diepenheim heeft een rijke traditie in het realiseren van kunsttuinen, tuinen ontworpen door kunstenaars. In Diepenheim heeft zij vanaf de jaren ‘90 kunstenaars opdracht gegeven om (kunst-)- tuinen te bedenken en te realiseren. Zo ontstonden het Gazebo van Urbain Mulkers, de vier ‘Non Urban Gardens’ en de tuinen van herman de vries, met een winter-, een seringen- en een vlindertuin. De laatste met een unieke collectie buddleja’s, die in de zomermaanden grote aantallen bijzondere vlinders aantrekken, conform de ideeën van de vries.

herman de vries (1931) is kunstenaar, bioloog en natuurfilosoof. Hij schrijft zijn naam zonder hoofdletters omdat hij meent dat er geen hiërarchie tussen dingen bestaat. Daarom gaat hij er ook vanuit dat kunst niets kan betekenen voor de natuur, maar dat natuur kunst in zichzelf is. de vries: “Mijn tuinen sluiten aan bij de al aanwezige tuinen. Het zijn kleine botanische verzamelingen waarin je kan vergelijken én verschillen en overeenkomsten kan waarnemen. Het gaat om de zintuiglijkheid, vooral om het ervaren van geuren en de poëzie die daar van uitgaat.”

Website Kunstvereniging Diepenheim
Kunstverenigingdiepenheim Heropeningtuinen Tessawiegerinck