Light Field van Giny Vos in Reevedelta, onderdeel IJsselbiënnale 2023

Tijdens de IJsselbiënnale 2023 (17 juni tot en met 17 september) is in de Reevedelta te zien hoe het nieuwste lichtkunstwerk ‘Light Field’ van beeldend kunstenaar Giny Vos (1959, Nederland) op het flauwe talud van de klimaatdijk vorm gaat krijgen. Een (water)blad van 12 meter doorsnede op palen, waarop kleine, pixelachtige kubusjes zijn geplaatst. Het werk is een baken in het landschap, dat het licht en de wind vangt en lichtdeeltjes verspreidt.
  • Publicatiedatum: 16 juni 2023
IJB Giny Vos 2
Beleving van het landschap

De locatie is bijzonder. Om eventuele overstroming van Kampen en omgeving te voorkomen, is het Reevediep aangelegd. Langs het Reevediep is de 2 kilometer lange en 130 meter brede Klimaatdijk gebouwd. VOF Reeve-Kampen ontwikkelt hier het dorp Reeve; 600 woningen op de allereerste klimaatdijk van Nederland. Een nieuw waterdorp, pal tegen een natuurgebied aan dat in open verbinding staat met de randmeren, met zicht op boten, groen en de uiterwaarden.

Een ideale locatie voor Giny Vos om op in spelen en de aanwezige elementen te benutten. ‘Elk landschap bezit immateriële en onzichtbare fenomenen, die net zo cruciaal zijn als de elementen die we kunnen zien. Fenomenen zoals temperatuur, geluid, akoestiek, wind, geur, luchtreflectie van de wolken, het licht: ze dragen allemaal bij aan onze beleving van het landschap.’

In dit kunstwerk werkt Vos niet met kunst-, maar daglicht. Vos: ‘Met Light Field wil ik de natuurelementen wind en daglicht zichtbaar maken. Een baken in het landschap dat het licht en de wind vangt en lichtdeeltjes verspreidt.’

IJB Giny Vos 1
Proefopstelling

In de kubusjes zijn elementen van reflecterend materiaal aangebracht waardoor het lijkt alsof er een lichtbron in zit. Vos speelt met het onzichtbare proces dat via optische illussies in onze hersenen kleur creërt.

Omdat de kubusjes zowel linksom als rechtsom draaien in de wind ontstaan er verschillende soorten golflengtes en ervaren wij telkens andere kleur- en lichtpatronen, vergelijkbaar met de rode, blauwe en groene subpixels in de pixels van onze beeldschermen.

Vos verbeeldt de mysterieuze kanten van de natuur. Natuurfenomenen die soms allesvernietigend kunnen zijn, maar ook, zoals in haar werk tot uiting komt, een onverwachte schoonheid in zich dragen.

Tijdens de IJsselbiënnale 2023 is in een proefopstelling van het kunstwerk te zien hoe de kubusjes met de natuurlijke elementen spelen. Het permanente kunstwerk wordt gerealiseerd in opdracht van de VOF Reeve-Kampen.


IJB23 Campagnebeeld 1920X1080 2
IJsselbiënnale 2023

De IJsselbiënnale 2023 opende op vrijdag 16 juni in Deventer met als titel ‘Grondtonen’. De IJsselbiënnale is een kunstmanifestatie langs de IJssel met een internationale buitententoonstelling en een uitgebreid cultureel programma. BPD Cultuurfonds heeft de kunstmanifestatie ondersteund.

De IJsselbiënnale 2023 stelt de aarde, bodem en grond centraal. De manifestatie gaat over de impact van klimaatverandering op ons landschap. Op diverse locaties langs de route zoomen 27 kunstenaars middels tijdelijke installaties, sculpturen, onverwachte plekken, performances en andere ingrepen in op de verhouding tussen mens en landschap.

Deelnemende kunstenaars zijn onder andere Giny Vos, Lara Almarcegui, James Beckett, Rob Voerman, Leonard van Munster, Em’kal Eyongakpa, Giulia Cenci.

De derde editie van de IJsselbiënnale in 2023 valt samen met het Hanzejaar. Een fietsroute van ruim 100 kilometer voert je in vijf etappes van 17 juni t/m 17 september door de IJsselvallei, door zes Hanzesteden, langs landgoederen, waterwerken, natuurgebieden, langs alle kunstwerken en de vele activiteiten.

De verbindende kracht van de IJssel wordt ingezet om de samenwerking van netwerken binnen de Hanzesteden te versterken én nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de problemen van vandaag en morgen. Er wordt samengewerkt met ruim 100 partners uit de regio, kunst wordt ingezet als katalysator om de verbinding tussen deze partners te versterken.