Allard Pierson - Amsterdam

Het Allard Pierson in Amsterdam is na de voltooiing van een nieuwbouwvleugel en een grootscheepse herinrichting weer geopend voor het publiek. De aanleiding hiervoor was het samengaan van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Hiermee wordt in het nieuwe Allard Pierson 10.000 jaar cultuurgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Onderdeel hiervan is een unieke Gipsengalerij, waar BPD Cultuurfonds aan heeft bijgedragen.
  • Publicatiedatum: 15 september 2020

De Gipsengallerij

Bij de Gipsengalerij komen verzamelgeschiedenis, kunstgeschiedenis, mythologie en tekenonderwijs samen.

De galerij is een opvolger van de oude ‘gipsenzolder’ van het Allard Pierson, die beperkt toegankelijk waren. De gipsencollectie is uniek in Nederland en toont de ontwikkeling in de antieke beeldhouwkunst, van vroeg-archaïsch, via klassiek naar het beweeglijke Hellenisme. Er worden niet alleen complete beelden tentoongesteld maar ook koppen, reliëfs en onderdelen van tempels en andere architectuur. De gipsen worden geplaatst in hun context en zijn zo opgesteld dat ze goed zijn na te tekenen. In de Gipsengalerij komt een aantal verhaallijnen bij elkaar. De rode draad is dat het gaat om erfgoed uit het begin van de 20ste eeuw. Het hedendaags publiek kijkt naar kopieën die meer dan 100 jaar geleden zijn gemaakt en toen dienden om na te tekenen, maar het zijn kopieën van veel oudere beelden, die na hun ontdekking de West-Europese kunst- en cultuurgeschiedenis zeer beïnvloed hebben.

20200904 Ap 5870

Herinrichting vaste collectie

De erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam zijn een rijke bron van kennis en verhalen.

Van mummies uit het Oude Egypte tot handschriften van Multatuli en van Koptisch textiel tot atlassen van Joan Blaeu. De chronologische presentatie 'Van Nijl tot Amstel' is door het gehele gebouwencomplex te zien. Daarnaast is er ook een gratis toegankelijke zone gerealiseerd: Allard Pierson Live. Publiek kan op deze plek kennis maken met archeologie, de cartografiecollectie en muziek-, film- en audiocollecties. In deze zone krijgt de UvA ook een podium voor presentaties voor onderzoeksresultaten aan een breed publiek.

Universiteitskwartier

De gebouwen van het Allard Pierson, waaronder het voormalige Nederlandsche Bank gebouw, vormen de voorkant van het in ontwikkeling zijnde Universiteitskwartier, waar ook de nieuwe Universiteitsbibliotheek zal komen.

Niet alleen is de voorkant van het gebouw meer transparant gemaakt, maar ook is de monumentale ingang weer in gebruik genomen. De glazen inbreiding met op de bovenste verdieping de Gipsengalerij ontsluit het Turfdraagsterpad, de toegangsweg tot het Universiteitskwartier.

Website Allard Pierson
Amsterdam Allard Pierson